ישר המספרים - שברים פשוטים
הוסיפו שברים וגררו אותם למקומם המתאים על הישר
your browser doesn't support canvas.
הצג שנתות