קורס מצויינות עתידנית

הקורס מבוסס על ספרו של חוקר העתידים פרופסור דוד פסיג – "המפלה החמישית", שמדבר על "מלכודת" המפלות בעם היהודי לאורך ההיסטוריה (חורבן 2 בתי מקדש, התפזרות לתפוצות, שואה…), וממליץ על כיווני פעולה שיעזרו לנו לצאת מ"מלכודת" המפלות, תוך שימוש בכלים של חקר עתידים.

הקורס מקנה כלים ומתרגל חשיבת עתיד, ומאפשר למשתתפים יכולת להשפיע גם ברובד האישי והמקצועי/ לימודי.

הקורס מפגיש את המשתתפים עם מסע מרתק "על זמני", ובאמצעות כלים מתודולוגים של חקר עתידים מאפשר להם להגיע להבנות מעוררות השראה על חייהם, ולהשפיע על עתיד טוב יותר ברמה האישית, חברתית ומקצועית.

הקורס נבנה בצורה תהליכית, מסקרנת, וחווייתית כך שלאורך הקורס, נבנת תשתית של ידע ותובנות שמובילות יחד לשלוש תמונות עתיד מעוררות השראה איתן יוצאים המשתתפים:

אחת ברמה האישית, שניה ברמה הארגונית/מקצועית ושלישית ברמה החברתית/מדינית.

בקורס ניתן דגש על דינמיקה קבוצתית, מיצוי היכולות והניסיון של המשתתפים, השראה וחוויה ומוכוונות לסיום הקורס עם תוצרים משמעותיים וכלים לחשיבת עתיד שיוכלו לשרת את המשתתפים בחייהם.  

היקף שעות: 20 ש"ש