ליצנות חינוכית – למידה רגשית חברתית בהוראה ובחינוך

ליצנות רפואית הוא תחום ברפואה הפרא- רפואית שמטרתו להפחית מתח וחרדה אצל חולים בתקופת
אשפוזם, באמצעות צחוק והומור שהוכחו מחקרית כמרגיעים, מאזנים, ומחזקים את המערכת החיסונית של
מטופלים. .
ליצנים רפואיים הם חלק בלתי נפרד מהמערך הטיפולי בבתי החולים, במרכזים רפואיים ובמסגרות טיפוליות
לילדים ומבוגרים. בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבות תפקידם כגורם מסייע שיש לו השפעה חיובית
בשיפור בריאותם של חולים בתהליכים רפואיים.
ליצנות חינוכית הוא תחום עיסוק פורץ דרך וחדשני שמטרתו לסייע בתהליך ההכלה וההשתלבות בבתי הספר,
בתהליך קידום אקלים חינוכי מיטבי, ובנושאים מגוונים רבים הנושקים לתחום הרגשי והחברתי בבית הספר
ובהעצמת צוות ההוראה בבתי הספר ומתן כלים מגוונים בתחום התקשורת החברתית והרגשית ביחסי מורה-
תלמיד.
הליצן חינוכי משמש כמתווך לא קונבנציונאלי בין התלמיד לבין המערכת הבית ספרית, בין התלמיד לבין חבריו
או בין התלמיד לבין עצמו.
האתגרים הרגשיים, החברתיים והלימודיים של התלמידים, לצד תהליכי בניית זהות ודימוי עצמי, הופכים את
תקופת הלימודים בבית הספר לעתירת מתחים וחרדות. כל אלה משפיעים באופן ישיר על אקלים בית הספר
ועל פניות התלמידים ללמידה.
תפקידו הלא רשמי של הליצן החינוכי מהווה יתרון בכך שהוא מאפשר לתלמידים דיאלוג פתוח, ישיר ובלתי
אמצעי, על כל נושא שמעסיק או מטריד אותם ומאפשר דרך חדשה של תקשורת לא רשמית, שנובעת מתוך
יצירתיות, הומור, אמפתיה, הקשבה, עבודה בשיתוף פעולה והרחבת גבולות.
העקרונות המרכזיים של הליצנות החינוכית
 הפחתת מתח בין התלמיד או התלמידה לבין המסגרת החינוכית
 הרחבת היכולת של התלמיד או התלמידה לבנות זהות ושייכות
 יצירת שפה חדשה בתוך בית הספר שמשלבת הומור, כנות, אינטימיות  והעצמה 

היקף שעות: 132ש"ש