מגמת ניהול בגיל הרך במאה ה 21

היקף הקורס – 48 ש"א

א. רציונל הקורס

בקורס זה יינתן "ארגז כלים" מגוון הכולל ידע רחב היקף אינטר דיסציפלינרי ורכישת מומחיות בשילוב הפעלה ומיצוי יכולות רגשיות-חברתיות של הילדים. המחנכת ממצבת את עצמה כמנהיגה איכותית וערכית המשלבת בתבונה מגוון כישורים ומיומנויות. בסביבה חברתית משתנה בה מתעצמת מגמת השילוב וההכלה של ילדים מאתגרים בעלי צרכים מגוונים, על המחנכת לעצב, לפתח ולהטמיע סביבת למידה המקדמת התפתחות אישית ולימודית לכל הילדים.

במסגרת הקורס נבחן את הקשר והאינטראקציה בין תגובות המבוגר להתנהגות הילד/ים והיכולת לאתר ולזהות גורמים המגבירים ו/או מעכבים תהליכים התנהגותיים. כמו כן נפתח מומחיות להפעלת אסטרטגיות מניעה והתערבות מגוונות העומדות לרשות המחנכת בהתמודדות עם התנהגויות מאתגרות העלולות לשבש פיתוח, יצירה ותפעול מסגרת חינוכית באקלים חינוכי מיטבי. הקורס מקנה ידע ומומחיות במגוון כלים להתפתחות וזיהוי תהליכים שעובר התינוק והפעוט הסובייקטיבי בשנות חייו הראשונות, בתחומים בהם עוסקים התאוריה והמחקר הפסיכולוגי.

במסגרת הקורס אף נרחיב אודות מרכזיות התפקיד החינוכי- טיפולי של הורים, גננות ומטפלות בגיל הרך, ההכרחי לחשיבה , ייזום ואיתור פתרונות יצירתיים ומיטביים. הקורס כולל התנסות חווייתית בלמידה פעילה ופרקטית הכוללת למידת עמיתים המבוססת על למידה משותפת ,התנסויות ויישום רעיונות. חשיבותה נובעת מחיזוק ההיבטים הקוגניטיביים והרגשיים מצד הלומד, המתפתחים בסביבה מקבלת ותומכת. הלמידה מתרחשת כתהליך ספיראלי רציף ובלתי פוסק.

ב. מטרות הקורס

הכרות עם תיאוריות פסיכולוגיות שונות של הגיל הרך.

שיתוף פעולה מיטבי של הגננת עם הילדים, צוות הגן וההורים.

שילוב והכלה: מתן כלים יישומיים להתמודדות עם הילד המאתגר.

פיתוח מיומנויות תפיסתיות, שפתיות, קוגניטיביות ורגשיות לקראת המעבר לכיתה א'.

הגננת כיוזמת ומובילה.

שילוב דיסציפלינות במערכי הלמידה. חדשנות וחשיבה מחוץ לקופסה.

ג. אוכלוסיית היעד אנשי הוראה, גננות וצוות חינוכי בגנים הפרטיים ובגני העירייה וכן הורים המעוניינים להעמיק את הידע בנושא הגיל הרך.

מנחת הקורס – טלי פרל