קורס אחריות חברתית כמנוע לצמיחה עסקית וארגונית– כלי לחוסן החברתי-כלכלי בר קיימא

רציונל הקורס: 

בשנים האחרונות מתחולל שינוי עולמי באופן שבו ארגונים וחברות פועלים, לוקחים אחריות על ההשפעה שלהם (החיובית והשלילית), וכוללים שיקולים חברתיים וסביבתיים בגיבוש האסטרטגיה של הארגון.

למגמה הזו מצטרף האו"ם – בשנת 2015 בעצרת הכללית של הארגון נקבעו 17 היעדים לפיתוח בר-קיימא והתמודדות עם אתגרי העתיד, על ידי מנהיגים של 193 מדינות, בינהן ישראל. לצד זה, יש מגמה הולכת וגדלה של קרנות המשקיעות במיזמי אימפקט ו- ESG, הוקמו תכניות יזמות חברתית, אקסלרטורים לפיתוח פתרונות לבעיות סביבתיות וחברתיות ועוד.

המגמה הזו לא הולכת להיעלם – כל מי שרואה עצמו כשחקן במגרש העסקי או הציבורי חייב להוסיף אל ארגז הכלים שלו פרקטיקות של יצירת אימפקט וערך משותף כחלק מהאסטרטגיה העסקית, על מנת להצליח מבחינה עסקית לאורך זמן ולהבטיח עתיד בטוח ובר-קיימא לכולנו.

הקורס יעסוק באחריות חברתית ויצירת ערך משותף של עסקים ותאגידים בעולם החדש. הסטודנטים ילמדו ויישמו בנייה של אסטרטגיה עסקית-חברתית. הקורס יכלול דיון בסוגיית הצורך של אחריות ופעילות כזו של עסקים, הכרות עם מגמות חדשניות מהארץ ומהעולם, וכלים יישומיים לבניית אסטרטגיה של אחריות חברתית; באמצעות הרצאות תאורטיות, סדנאות מעשיות, דיונים, פתרון מקרי בוחן ועבודה מעשית.

מטרות הקורס: 

חשיפה ופיתוח מודעות לתחום האחריות החברתית- סביבתית, מתן ידע תיאורטי וכלים יישומים באסטרטגית אחריות חברתית של ארגונים, פרקטיקום ביישום – בניית אסטרטגיה עסקית – חברתית של ארגוןן.

אוכלוסיית היעד:

מנהלים במגזר העסקי והציבורי, בעלי תפקידים הנוגעים לאסטרטגיה, פיתוח עסקי, משאבי אנוש ושיווק, מנהלי פיתוח כלכלי,חוסן וצמיחה קהילתיים ברשויות מקומיות.