קורס מבוא לסייבר ואבטחת מידע

רציונל הקורס– בעידן בו איומי סייבר מצויים בשיח יומיומי בעולם כולו. כמו גם מחסור עולמי של מיליוני משרות בתחום, קורס מקיף ומקצועי של אבטחת מידע וסייבר בשילוב עם סימולטור )מאמן הסייבר של התעשייה האווירית( מהמתקדמים בעולם מציב כל סטודנט בארץ ובעולם בקדמת הטכנולוגיה הקיימת כיום עם סיכויים גבוהים להשמה איכותית.

מטרות הקורס–

ליצור האחדה במושגי יסוד באמצעות המכינה.

להכשיר לומדים )בכל רמה( בצורה מעמיקה )עיונית ומעשית( בעולמות אבטחת הסייבר.

להכין את הלומדים לבחינות ההסמכה ולהציבם כמועמדים ראשונים לכל השמה בתחום.

להנגיש את ההכנה המעשית המתקדמת בעולם – "מאמן הסייבר" של התעשייה האווירית.

אוכלוסיית היעד– אנשים ללא מגבלת גיל אשר רוצים לעסוק בתחום הסייבר המבוקש או כאלה אשר מעוניינים לעשת הסבת מקצוע למקצועות הסייבר.

שיטת ההערכה– הקבלה לקורס מותנית בוועדת קבלה ,נדרש מעבר בחינה עיונית ומעשית ונוכחות של לפחות %85 מהמפגשים.

שיטת ההוראה– ההוראה תתבצע באופן מקוון )בהתאם להוראות( ובאופן היברידי כשההוראות יאפשרו זאת. לקורס חלק עיוני ומעשי המשתלבים ה בזה לאורך כל הקורס.

תוכן והיקף הקורס– 650  שעות אקדמיות