קורס היכרות עם עולם ההתמכרויות על פי שיטת 'רטורנו'

קורס זה נוצר כחלק מפועלה של ב'רטורנו' בתחום מניעת ההתמכרויות, מתוך הבנה כי מתן מענה נכון ומתאים למכורים פוטנציאליים או מכורים המצויים על 'רצף ההתמכרויות', יכול למנוע את התפתחותה של התמכרות. בקורס יקבלו המשתתפים ידע מקצועי ועדכני המבוסס על מחקרים אקדמאיים בשילוב ניסיון של עשרות שנות טיפול בשטח. בעזרת ידע זה וכלים מעשיים שירכשו המשתתפים בקורס, יוכלו לזהות המשתתפים את תופעת ההתמכרות ולתת את המענה המתאים והנכון בשטח, אם במענה רגשי בסיסי או אם בהפנייה לגורמי טיפול מקצועיים בתחום. ובכך תגדל השפעתנו על החברה במניעה וטיפול בתופעת ההתמכרות.  

מטרות הקורס

הקניית ידע מקצועי לגבי התמכרות, על הגדרותיה, סוגיה השונים, מאפייניה, גורמים להיווצרותה, מאפייני הטיפול בה, מאפייני הסובבים אותה וסוגיות נוספות הקשורות בעולם ההתמכרויות.

היכרות עם ארגון 'רטורנו' והמענה שמציעות מסגרותיו השונות לגמילה, טיפול ומניעת התמכרויות.

הקניית כלים שימושיים ל'אנשי שטח' במפגש שלהם ובהתמודדותם עם אנשים המאופיינים 'בהתנהגויות התמכרותיות'- זיהוי, הבנה מעמיקה ומתן מענה בהתאם.

התנסות חווייתית בכלי התכנית לטיפול בהתמכרויות, המבוססת על 'שיטת 12 הצעדים' לטובת הבנה מעמיקה יותר של התופעה.

אוכלוסיית היעד

אנשים בעלי עניין בתחום.

'אנשי שטח' אשר נפגשים ומתמודדים כחלק מתפקידם באנשים המאופיינים 'בהתנהגויות התמכרותיות'.

היקף הקורס

48 שעות אקדמיות