קורס עיצוב מציאות ארגונית

רציונל הקורס

אנחנו נמצאים בעידן של תמורות מהירות בכל תחומי החיים המשנים באופן מהותי מערכות אקולוגיות, חברתיות, פוליטיות וארגוניות.  התפקידים הניהוליים והמבנים הארגוניים אליהם התרגלנו בעשרות השנים האחרונות עוברים שינויים אשר מצריכים למידה והטמעת גוף ידע חדש כעובדים ומנהלים. מנהל מיומנויות ארגוני (CTO) הוא הגורם המעצב והמחבר בין כל תהליכי הפיתוח המקצועי של הארגון. בהכשרה אנו נמפה את מגוון היכולות והכלים אליהם נדרש ה-CTO בתפקידו, האתגרים הרבים העומדים לפתחו ונכיר מתודולוגיות חשיבה ופעולה שיש בכוחן לשפר ולחזק ביצועים אישיים ומקצועיים של המשתתפים.

מטרות הקורס 

בניית יכולות אישיות ומקצועיות של מנהל המיומנויות העתידי של הארגון באמצעות חשיפה ותרגול של חזית הידע בתחום הפיתוח הארגוני מהארץ ומהעולם.

אוכלוסיית היעד

מנהלי משאבי אנוש

מנהלי הדרכה ומנהלי למידה בארגונים עסקיים וציבוריים

מנהלי צוותים

היקף הקורס – 50 שעות אקדמאיות