המכון לקידום האינטגרציה החברתית במערכת החינוך הוקם על-ידי פרופ' יהודה אמיר ז"ל בשנת 1982, כדי לקדם את הלמידה של תלמידים בתחומים שונים, במסגרות הטרוגניות. כדי להגשים מטרה זו הוקמו במכון לאינטגרציה, במהלך השנים, אגפים ותחומים שונים ובכללם:
תחום הוצאת ספרי לימוד
היחידה להכשרה לעתיד
אגף המוזיקה
 

המכון לאינטגרציה, היחידה להכשרה לעתיד 

היחידה מפתחת ומוציאה אל הפועל קורסים המעניקים תעודה ייחודה של היחידה במסגרת שייכותה למכון לאינטגרציה ולאוניברסיטת בר-אילן היא ביכולותיה לשלב תכנים של "לימוד עתידים" במסגרת נושאים שונים ולתרום למשתתפים בהבנת העתיד או ביכולתם לבצע מעשים בהווה על מנת להשפיע על עתידם האישי, המשפחתי או הקהילתי.

אגף המוזיקה

אגף המוזיקה במכון לאינטגרציה מטפח חינוך מוזיקלי רחב, עשיר ומובנה, בד בבד עם לימוד ערכים חברתיים של שיתוף פעולה יצירתי בקבוצה תומכת. פיתוח המיומנויות המוזיקליות נעשה באופנים שונים (שמיעתי, ויזואלי, תנועתי, מילולי, ועוד), תוך שימוש גם באמצעים טכנולוגיים עכשוויים ומגוונים. אנו מאמינים שבאמצעות תכניות למידה ופיתוח חומרי למידה למורים, פעילויות באתר, השתלמויות למורים וקונצרטים נדאג "להעביר את זה הלאה" לדור הצעיר.