קורס הכשרת יועצים ומאמנים לכלכלת משפחה בראי העתיד

 

קורס בשיתוף עם פיל"ת אשר מתמקד בשיטה המשלבת אימון וייעוץ, במטרה להעביר למשפחה תהליך כלכלי שיוביל אותה למיצוי הפוטנציאל הכלכלי שלה.

מטרות הקורס

 הקניית כלים מקצועיים ומתודולוגיה סדורה לניהול ההון האישי, הקניית כלים ומיומנויות להעברת תהליך כלכלי למשפחה, הצגת דילמות כלכליות נפוצות ודיון בדרכים להתמודד איתן, ובניית תוכנית עתיד כלכלית משפחתית או אישית, ארוכת טווח (מקביל לתוכנית עסקית לעסק).

אוכלוסיית היעד

בוגרי תואר ראשון BA בתחומי הכלכלה או לחילופין, מנהלים בעלי ניסיון ניהולי מוכח של 5 שנים לפחות.

בקורס יילמדו שילוב של מגוון שיטות – לימוד המתודולוגיה באופן פרונטלי, סדנאות של אשכולות ידע המונחות על ידי מומחים באותם תחומים. דגש על למידה משמעותית ועידוד ללמידה עצמית ולחקר, טיפוח תחושת המסוגלות העצמית. עבודה בצוותים ובקבוצות למידה כמשימות. תרגולים אינטראקטיביים, שיתוף וחשיפה למקרים פרקטיים מהשטח, ולמידת עמיתים באמצעות הצגת הפרקטיקום של הסטודנטים.

לבוגרי אוניברסיטת בר אילן תינתן 10% הנחה על הקורס.

שיטת ההערכה

על מנת לשמור על רמתם הגבוהה של המשתתפים, תבוצע הערכת המועמדים והמשתתפים בקורס בשלושה שלבים:

  1. הערכת ומיון המועמדים בתהליך ההרשמה הראשוני לקבלה לקורס.
  2. הערכה מעצבת במהלך הקורס באמצעות תצפיות והיזון חוזר למשתתפים ולמעצבי הקורס.
  3. הערכה המסכמת את העשייה בקורס וכוללת את העמידה בכל מטלות הקורס בהצלחה.

בנוסף, ההערכה תבטא את יכולות המשתתפים בחיקויי מציאות (סימולציות),  השתתפות פעילה בקבוצות למידה משתפות, למידת עמיתים, ובהערכת ביצוע על פי פרקטיקום מול לקוח בפועל.

שיטת ההוראה

שילוב של מגוון שיטות – לימוד המתודולוגיה באופן פרונטלי, סדנאות של אשכולות ידע המונחות על ידי מומחים באותם תחומים. דגש על למידה משמעותית ועידוד ללמידה עצמית ולחקר, טיפוח תחושת המסוגלות העצמית. עבודה בצוותים ובקבוצות למידה כמשימות בין השיעורים. תרגולים אינטראקטיביים בסימולטורים מול מחשבים. בנוסף, שיתוף וחשיפה למקרים פרקטיים מהשטח, ולמידת עמיתים באמצעות הצגת הפרקטיקום של הסטודנטים.

היקף הקורס

131  שעות אקדמיות, מחולקות לפי הפירוט הבא:

  1. שעות לימוד פרונטליות– 96
  2. שעות תרגול פרונטלי – 5
  3. פרקטיקום – 30

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן