המכון לאינטגרציה באוניברסיטת בר אילן הוקם על-ידי פרופ' יהודה אמיר ז"ל בשנת 1982 בעקבות יישום הרפורמה במערכת החינוך העל-יסודי בישראל והקמת חטיבות הביניים.

כיום, פועל המכון במספר מישורים: פיתוח קורסים ייחודיים באוריינטצית עתיד, במסגרת היחידה להכשרה לעתיד. פתוח חומרי לימוד, ספרים, חוברות לימוד וחוברות הדרכה למורים ולארגונים שונים. ימי עיון וקורסי הדרכה למורים בכל תחומי הלמידה וההוראה בהם עוסק המכון. השתלמויות אלה נערכות הן בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן והן מחוצה לו.

כל הפעולות של המכון מלוות בהערכה מעצבת, בהערכה מלווה ומסכמת ובמחקרים שמטרתם לבחון את הדרכים היעילות ביותר לשיפור הישגי הלומדים והמלמדים. המוניטין שיש למכון בקהילות החינוך והאקדמיה בישראל והביקוש הרב לשרותיו הם העדות לתרומתו בקידומה של מערכת החינוך בארץ ובעולם.

היחידה להכשרה לעתיד פועלת במסגרת המכון והוקמה בהתאמה לחזון מייסדי המכון לביצוע אינטגרציה חברתית וחינוכית מתמשכת בישראל. לאורך השנים התפתחה המדינה, התחלפו הדורות, הטכנולוגיה הביאה עמה תמורות רבות  והגדרת המונח אינטגרציה חברתית-חינוכית דרש הגדרה חדשה ומעודכנת.

אחד מיעדי המכון הוא לעדכן את ההגדרה המקובלת תוך שימוש ביכולות אנשי היחידה ובהנחיית פרופ' פסיג, ראש המכון, להביא זאת לנחלת הגורמים הרלוונטיים.

התקופה בה אנו חיים מתאפיינת בשינויים מרחיקי לכת בתחומים רבים, חלקם חדים ואחרים מדורגים. המערכות החינוכיות הפורמליות המבוססות על שיטות ותכני הוראה של המאה הקודמת אינן מכילות עוד את המרכיבים הנדרשים לתלמידי ההווה ולאזרחי המחר.

לפיכך, שמו לעצמם המכון והיחידה את המשימה לתרום בהכנת הדור לעתיד בתחומים מגוונים.  משימותיו של המכון באות לידי ביטוי בפיתוח קורסים ייחודיים בראיית עתיד. חקר העתיד מראה כי תחומי עיסוק רבים ייעלמו או יוחלפו באחרים, תחומי דעת רבים יוחלפו באלגוריתמים מהירים וחכמים, מבוססים על אינטליגנציה מלאכותית ובעלי יכולת תקשורת מקומית וגלובלית. לעומת זאת, נראה כי תחומי הרוח והרגש ימשיכו לדרוש התייחסות טיפולית וחשיבותם תקבל בעתיד משנה תוקף.

היחידה להכשרה לעתיד אינה פועלת במסגרת תחומי ידע אקדמיים פורמליים ואינה מעניקה תארים או נקודות זכות אקדמיות. היחידה מפתחת ומוציאה אל הפועל קורסים המעניקים תעודה המעידה כי המשתתפים עמדו בכל דרישות הקורס (נוכחות, עבודות, מבחנים וכ'ו). ייחודה של היחידה במסגרת שייכותה למכון לאינטגרציה ולאוניברסיטת בר-אילן היא ביכולותיה לשלב תכנים של "לימוד עתידים" במסגרת נושאים שונים, להכין את הרציונל,  לתאם את תכני הקורסים לרוח ומטרות היחידה, להשתתף ולבצע בקרה פעילה ורציפה במהלך ביצוע הקורסים ובכך לתרום למשתתפים בהבנת העתיד או ביכולתם לבצע מעשים בהווה על מנת להשפיע על עתידם האישי, המשפחתי או הקהילתי.

היחידה להכשרה לעתיד בעידוד ותמיכת המוסדות האוניברסיטאיים פועלת ותפעל באופן ייחודי לטובת אוניברסיטת בר-אילן. סלוגן היחידה מעיד יותר מכל על מטרת פעולותיה:

" … כי סוד חציית הנהר, טמון בידיעה היכן מונחות האבנים…"