הסביבה החינוכית בגיל הרך משפיעה הן על התפקוד הפונקציונאלי של הפעוטות והן על התפקוד הקוגנטיבי.

 

סביבה תומכת אשר מביאה לידי ביטוי את עולמו הפנימי של הילד, את צרכיו הרגשיים, את ההבנה כי כבר בגיל זה מתעצבת אישיותו, הינה משמעותית ביותר, עבור כל מי שמציב לנגד עיניו את הרצון להתפתחות מיטבית של ילדים בגיל הרך.

 

המשפחתונים הביתיים מהווים מסגרת ראשונית אשר אינה מוסדרת בצורה אופטימאלית.

 

תכנית זו מיועדת לכל מי שביתה הפרטי הוא גם הסביבה החברתית הראשונה של הפעוטות ואשר רואה בעבודתה אתגר שהוא הרבה מעבר להקניית הצרכים הפיזיים.

 

גננת אולטימטיבית המכשירה את דור העתיד- האלפא תהא זו שהאנושיות והמקצועיות מתגבשים אצלה יחדיו.

 

מתפקידנו להתאים עצמנו לדור, כי אם לא נשאר מאחור.

 

 

האגף למוזיקה: 03-5317627

הזמנת ספרים יבנה בונוס הוצאה לאור: 03-9331170

תמיכה טכנית יבנה בונוס הוצאה לאור: 03-9321608

מזכירות המכון: 03-5318260  פקס: 03-5354556

נייד מנהל המכון: 050-2347250