המכון לאינטגרציה בר אילן, היחידה להכשרה לעתיד


המכון לאינטגרציה הוקם על-ידי פרופ' יהודה אמיר ז"ל בשנת 1982 בעקבות יישום הרפורמה במערכת החינוך העל-יסודי בישראל והקמת חטיבות הביניים. המכון פועל במספר מישורים:

  1. לימודי תעודה – במסגרת היחידה להכשרה לעתיד אשר מפתחת ומוציאה אל הפועל קורסים במגוון רחב של תחומים ונושאים ומשלבת "לימוד עתידים" אשר תורמים למשתתפים בהבנת העתיד וביכולתם לבצע מעשים בהווה על מנת להשפיע על עתידם האישי, המשפחתי או הקהילתי
  2. פיתוח חומרי לימוד, ספרים, חוברות לימוד וחוברות הדרכה למורים ולארגונים שונים.
  3. ימי עיון וקורסי הדרכה למורים בכל תחומי הלמידה וההוראה בהם עוסק המכון.  פעולות המכון מלוות בהערכה מעצבת, מלווה ומסכמת ובמחקרים שמטרתם לבחון את הדרכים היעילות ביותר לשיפור הישגי הלומדים והמלמדים.
  4. אגף המוזיקה במכון לאינטגרציה מטפח חינוך מוזיקלי רחב, עשיר ומובנה, בד בבד עם לימוד ערכים חברתיים של שיתוף פעולה יצירתי בקבוצה תומכת. פיתוח המיומנויות המוזיקליות נעשה באופנים שונים, תוך שימוש גם באמצעים טכנולוגיים עכשוויים ומגוונים. תפקידו של החינוך המוזיקלי במסגרות הלימוד, להביא את הידע האינטואיטיבי לידי מודעות הלומד, להרחיבו, להעשירו, וליצור השתתפות פעילה בחוויית הלמידה המוזיקלית. אגף המוזיקה מסייע לתהליך זה באמצעות תכניות למידה ופיתוח חומרי למידה למורים, פעילויות באתר, השתלמויות למורים וקונצרטים.   במהלך השנים, פיתח אגף המוזיקה פרויקטים בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, עם רשויות שונות ועם גופים נוספים, במטרה להרחיב את המסגרת הרגילה של לימודי המוזיקה השגורים במרכז, ביישובי הפריפריה ובמגזר הערבי.