ברוכים הבאים לאתר המכון לאינטגרציה.

המכון הוקם על-ידי פרופ' יהודה אמיר ז"ל בשנת 1982
בעקבות יישום הרפורמה במערכת החינוך העל-יסודי בישראל והקמת חטיבות הביניים.

פרופ' אמיר הציב לעצמו שתי מטרות עיקריות: קידום האינטגרציה החברתית במערכת החינוך וקידום הלמידה של טעוני הטיפוח.

כדי להגשים את המטרות האלה הוקמו במכון לאינטגרציה אגפים אחדים שעסקו בתחומים שונים, ובכלל זה קידום הוראת המתמטיקה, האנגלית והאוריינות בכיתות הטרוגניות, פיתוח תכניות להעמקת האינטגרציה החברתית בבתי-הספר והאגף ההוליסטי שעסק בהחדרת שינויים במוסדות חינוך, פיתוח תכניות להעמקת האינטגרציה החברתית בבתי-הספר וקיום תכנית ללימודי גישור שמטרתה להקנות מיומנויות המאפשרות למשתתפים לפתח יכולות ניהול ושליטה בהליכי גישור ומו"מ. בראש כל אגף עומד איש אקדמיה מתחום החינוך שצבר ניסיון בעבודה בשדה החינוך (בהוראה, בניהול או פיתוח), מה שמסייע לו ליישם את הידע המחקרי שצבר תוך הבנת הצרכים הממשיים של ארגונים ומוסדות ובתי-הספר.

כיום המכון פועל במספר מישורים: פתוח חומרי לימוד, ספרים, חוברות לימוד וחוברות הדרכה למורים ולארגונים שונים. קיום ימי עיון וימי השתלמויות וקורסי הדרכה למורים בכל התחומי הלמידה וההוראה בהם עוסק המכון. השתלמויות אלה נערכות הן בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן והן מחוצה לו.

המכון מבצע תכניות התערבות תוך ארגוניות או בית ספריות שמטרתן שיפור ההישגים הלימודיים של הלומדים, אם בלווי המרצה / מורה בעבודתו ואם בהדרכת התלמידים.

כל הפעולות של המכון מלוות בהערכה מעצבת ובהערכה מסכמת ובמחקרים שמטרתם לבחון את הדרכים היעילות ביותר לשיפור הישגי הלומדים והמלמדים.

המוניטין שיש למכון בקהילות החינוך והאקדמיה בישראל והביקוש הרב לשרותיו הם העדות לתרומתו בקידומה של מערכת החינוך בארץ ובעולם.

יצירת קשר

פרופ' דוד פסיג

ראש המכון

מר חיימי אייזנברג

מנהל המכון

ד"ר אוה ברנד

מ. אגף מוזיקה